Privacy Policy

Privacybeleid

Dit is de website van Gesthuizen Wijnen B.V. 
Ons vestigingsadres is: Dijksestraat 52, 6942 GD Didam
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 81758286
Ons btw-nummer: is NL.8622.09.602B01

Gesthuizen wijnen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens alleen om aan de diensten, waar je om gevraagd hebt, te kunnen voldoen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Gesthuizen wijnen kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Gesthuizen wijnen, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Gesthuizen wijnen verstrekt. Gesthuizen wijnen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Je voor- en achternaam
  • Je adresgegevens
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres
  • Je IP-adres

Gesthuizen wijnen verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daarom verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Gesthuizen wijnen jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een dienst, zoals het bezorgen van een bestelling of het verzorgen van een wijnproeverij op locatie.

Gesthuizen wijnen bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Dit houdt in ieder geval in dat je persoonsgegevens niet langer dan één jaar worden bewaard, ten zij omstandigheden zich voordoen die het rechtvaardigen de gegevens langer te bewaren.

Gesthuizen wijnen verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Door Gesthuizen wijnen een e-mail te sturen kun je jouw gegevens laten verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe kan een schriftelijk verzoek worden ingediend bij Gesthuizen wijnen. Je verzoek zal binnen vier weken worden afgehandeld.

Gesthuizen wijnen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op met Gesthuizen wijnen via info@gesthuizenwijnen.nl

Krijg de laatste wijn nieuwtjes!

Nieuwsbrief

Wees de eerste die geniet van onze nieuwe favorieten!

Blijf op de hoogte

Volg ons!

Volg ons op onze social-media kanalen!

Login

Nog geen account?